E-mail: angelpereira@usp.br
Teléfono: 19 3565 4225
Fax: 19 3565 4295

Líneas de Investigación
Producción de Rumiantes.
Ciencia e Tecnología de Carnes.
Calidad de Carne.

Angélica Simone Cravo Pereira
Profesora Doctora